2013-12-04 09:00:00


Opis:        Syndyk Masy Upadłości Stoczni Szczecińskiej
Porta Holding S.A. w upadłości w Szczecinie, ul. A. Antosiewicza 1

Ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż pozostałych w masie upadłości Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. składników majątkowych (wierzytelności)

Warunki sprzedaży określone są w Regulaminie przetargu, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

Wszelkie informacje oraz warunki dotyczące sprzedaży można uzyskać w Biurze Syndyka przy ul. Firlika 20, pok. 316, 71-637 Szczecin, tel. (91) 4 232 434.Lokalizacja:        316


0000-00-00 00:00:00


Opis:        

Lokalizacja: